Om Malvik Orientering

Malvik er en liten kommune i Trøndelag, som ligger rett sør for Trondheimsfjorden og har Trondheim beliggende vest, Stjørdal i øst og Selbu i sør. Selv om kommunen heter Malvik, så ligger selve administrasjonssenteret i Hommelvik. Den andre større byen er Vikhammer. Kommunen er en typisk jordbrukskommune hvor de fleste dyrker korn og holder dyr, men selvsagt er det også flere andre næringer her og Nortura har blant annet landets største slakteri beliggende på Sveberg. Malvik har alltid hatt en tett tilknytning til Trondheim. Rundt 60 % av de menneskene som er bosatt i Malvik, og som fortsatt er på arbeidsmarkedet, pendler til Trondheim. Spesielt områdene rundt Vikhammer, Hundhammeren og Saksvik regnes nesten som forsteder til Trondheim, selv om det ikke er tilfelle rent geografisk.

Orientering i Malvik

Orientering hører vel ikke til blant de største sportsgrenene i Norge, men likevel er det faktisk flere som dyrker denne sporten enn folk flest går og tror. Det finnes orienteringsklubber over hele landet og selv et lite sted som Malvik har sin egen klubb. Klubben her er blott en av totalt mer enn 300 klubber i Norge. I Malvik tilbyr de både vanlig orientering, men også de relativt nye formene for orientering, som sykkelorientering og ikke minst skiorientering. Prinsippene for alle tre typer er de samme, det handler om å komme seg fra start til mål på hurtigste tid og samtidig rekke innom de ulike postene underveis. Nettopp det å kunne orientere seg ut fra et kart er den største forskjellen mellom vanlige løp og orienteringsløp.

Med et kart i hånda eller festet til brystet når vi snakker om skiorientering, så handler det om å finne bestemte poster, kun ved hjelp av sine egne evner til å lese slike detaljerte kart og et kompass. Kartet viser naturen rundt deg og ut fra dette må du så finne postene i riktig rekkefølge. Vel fremme ved en post må man stemple en elektronisk brikke slik at det er bevist at du har vært der. Med sin flotte natur og varierte landskap har Malvik orientering alle muligheter for å tilby medlemmene sine mosjon og nydelige opplevelser på samme tid.

Vanlig orientering

Den finnes flere ulike distanser innen vanlig orientering disse varierer fra korte distanser på et par kilometer og opptil det som kalles for ultralangdistanse som er på mer enn 22 kilometer. Selv om mange vil mene at dette ikke høres ut som ultralangdistanse, så er det noe litt annet å løpe i svært kupert terreng utenom de vanlige turstiene. Det krever veldig god kondisjon. Men utover å komme i god form, så lærer man også hvordan man skal finne frem ute i naturen og som nybegynner for man svært god hjelp av de mer erfarne løpere i Malvik.

Noe av de som mange sliter mest med i begynnelsen er nettopp det å orientere seg via et kart som er svært detaljert. Et vanlig kart vil som regel ha en målestokk på det som kalles for 1:25 000 eller hvor en cm på kartet er 250 meter i den virkelige verden. Kart som brukes innen orientering har en målestokk på 1:5000 og det betyr da at en cm på kartet er 50 meter i terrenget. I tillegg er det mange symboler på orienteringskartet og disse gjengir detaljer slik at man kan kjenne seg igjen ute i naturen. Postene er gjerne tegnet inn med sirkler og løypen er likeledes markert slik at man har en ide om hvilken vei man skal løpe.