Breddeidrettens redning

Norsk Tipping har gjennom mer enn 70 år hatt full kontroll over alle pengespill i Norge. Ordningen med Norsk Tipping og overskudd som fordeles til veldedige formål og breddeidretten har bragt mye godt med seg, og det er ingen som skal kritisere grunntanken, for den er god. Ordningen er typisk særnorsk og det er ofte slik vi liker det her til lands. Vi er ikke redde for å tenke annerledes enn våre naboland, og ofte fungerer det hele utmerket, men nå er tiden overmoden for å tenke nytt. Dagens løsning er utdatert og mengden midler som årlig blir tilført organisasjoner og idrettslag har ikke hengt med på den generelle utviklingen i samfunnet.

Et idrettslag har i dag langt høyere utgifter enn de hadde for bare 15 år siden og mange av våre idrettslag befinner seg i en dyp økonomisk krise. Problemet er like stort i byen som det er på landsbygda, og tar vi ikke grep, vil utallige klubber dø ut med de betydelige innvirkningene det vil ha på lokalsamfunnet. Vi kan ikke forvente at foreldre og lokalt næringsliv skal stille opp med midler og arbeidsinnsats slik de er tvunget til å gjøre i dag. Dugnadsånden er utrolig sterk i Norge, men det betyr ikke at man kan utnytte den slik man gjør i dag. Lokale idrettslag er i mange tilfeller helt avgjørende for lokalsamfunnet, og skulle de dø ut vil det uten tvil føre til økt utflytting fra norske bygder. Alle skjønner hvor viktig våre idrettslag er for både lokalsamfunn og den generelle helsesituasjonen for Norges barn og ungdommer, men det er få som er oppmerksom på hvor prekær situasjonen er blitt.

På høy tid å bygge casino på norsk jord

Vi har tidligere tatt til ordet for at den norske regjering må endre lovverket slik at alle utenlandske operatører av nettcasinoer kan bidra til fellesskapet. Dette har tydeligvis falt på døve ører, da det nå er snakk om flere forbud og ikke lisensiering slik våre naboland velger å gå for. Nordmenn elsker pengespill, og det er Norsk Tipping et bevis på. Videre har man sett at spill på spilleautomater på nett har tatt helt av de siste årene. Igjen et bevis på at forbud ikke er løsningen. Siden forbudet mot spilleautomater trådte i kraft i 2016, har antall nettcasinoer hatt en eksplosiv økning og selv om bransjen selv har tatt til ordet for lisensiering slik at de kan bidra til fellesskapet, har ikke den norske regjeringen antydet at de er interessert i noe annet enn flere forbud, som alle vet ikke vil fungere.

Åpnet diskusjonen om landbaserte casinoer

Som eneste parti har Frp i det minste åpnet diskusjonen om landbaserte casinoer på norsk jord. De har gjort det klart at de ser for seg at en start vil være å anlegge casino på alle veddeløpsbaner i Norge. Dette er en flott løsning som vi kan stille oss bak. Dette vil uten tvil dempe antall nordmenn som spiller på nett og det vil kunne tilføre idrettslag over hele landet betydelige midler. La oss heller ikke glemme at casino i Norge vil kunne skape et stort antall arbeidsplasser og gi Norge et viktig tilbud i kampen om turistene.

For alle som nå tenker at dette bare vil medføre økt spillegalskap, har vi bare en ting å si. Nei, det vil det ikke! Faktisk tvert imot. Vi kan ikke stikke under en stol at vi har et problem med spillegalskap i Norge, men løsningen på et problem er aldri forbud. Vi må snakke om problemet og jobbe sammen slik at de som trenger hjelp får det. Ved å kontrollere spilltilbudet vil vi i langt større grad kunne se problemet og sammen jobbe for å løse det. I dag stikker våre politikere hodet i sanden mens de hoster opp nye forbud i håp om at det på en magisk måte skal løse problemet. Norge er og har alltid vært et annerledesland, men vi må innse at det ikke fungerer lenger.